Ord som ikke er lov til å si

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

En starter med å bannlyse et ofte brukt ord i dagligtalen (f.eks. ja, nei, kanskje, alltid, osv..)
Samtalen går som vanlig, men blir ordet sagt må personen drikke 3 svelg.
Så velger denne personen ut enda et ord i tillegg til det første. Trikset er å lure en person ved å stille spørsmål du vet vedkommende kommer til å tabbe seg ut på. Utover i spillet blir det fler og fler ord man ikke kan si, og dermed vanskelig og å ikke tabbe seg ut. Underholdende og effektivt.

Mitt skip et lastet med

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Den eldste begynner med et tilfeldig valgt ord. Eks: Mitt skip er lastet med Appelsin.
(alle ord skal sies i entall, for å unngå er-endinger) Personen til venstre skal fortsette med: Mitt skip er lastet med “et ord på n”. Sånn fortsetter leken. Begynner en person å stamme, bruker for langt tid å finne et ord, må han/hun drikke så mange slurker som det er personer igjen x 2 (eller 1, fastsettes ved begynnelsen). Dvs. 10 personer deltar. 5 har fullført oppgaven, og det er 4 igjen. ( – deg selv) skal han/hun drikke 8 slurker.
1 slurk = 1 svelg

Buffalo

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Alle må drikke med venstre hånd (dersom du er kjeivhendt må du bruke høyre). Dersom du ser noen som drikker med høyre skriker du “BUFFALO! BUFFALO! BUFFALO!” samtidig som du slår i bordet eller klapper med hendene. Når du gjør dette skal alle de andre begynne å gjøre det sammen, stakkaren som som drikker med feil hånd må drikke ferdig mens dere roper og klapper, og kan ikke stoppe før det er tomt. Man kan også legge inn andre ting enn bare å drikke med høyre hånd, det kan være å ikke legge albuene på bordet, ikke gå på do, ikke røyke o.s.v. det er bare opp til fantasien. Denne leken er grei og leke for en hel kveld!

Terningene

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Sprit til å shotte, vanlig drikke (øl, cider etc.) og to terninger.

Regler:

Må du drikke, er det din tur igjen. Kast og drikk helt til du får et resultat der du slipper å drikke.
Terning i gulvet = 1 slurk
Seks eller har seks i seg = 1 slurk
To like = 2 slurker
To treere = 4 slurker
Dobbel 1 eller dobbel 6 = Shot sprit!

Bøhrst!

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Forsamlingen sitter i en sirkel og teller oppover!
Hver gang tall i 7-gangen eller tall som inneholder 7 kommer, skal det sies bøhrst! Rekkefølgen snus da og, altså han som sier 6 sier etter bøhrst 8!
Ved feil må personen som sa feil drikke og forsamlingen begynner på nytt!
Hva og hvor mye drikke kan bestemmes av folket! Altså:
1, 2, 3, 4, 5, 6, bøhrst (snur), 8, 9, 10, 11, 12, 13, børhst (snur), 15, 16, bøhrst (snur), 18… o.s.v

Bussen

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Drikke og kortstokk

Regler:

Alle spiller blackjack!
Den som vinner kjører bussen, den som taper sitter på! Ved uavgjort bestemmes det med saks, stein, papir! Den som kjører legger opp 5 kort! Den som sitter på sier opp eller ned på kortene (Casino!!!), ryker du på kort nr 1 må du drikke 1 gang, og begynne på nytt, ryker du på nr 2 må du drikke 2 ganger og så begynne på nytt! Spillet er slutt når den som sitter på kommer igjennom alle kortene!
Klarer han alle kortene på 1. forsøk snus spillet og 1 kort legges til!
Altså han som kjørte sitter nå på med 6 kort! Hva og hvor mye som drikkes kan folket bestemme!

Øl-kaggen

Antall deltagere: 6+

Utsyr: Masse øl samt en kagge (bolle etc)

Regler:

Hver deltaker heller en øl oppi kaggen, og en av deltakerne begynner å drikke. Kaggen går videre til neste mann som drikker, og slik går den rundt bordet. Personen som drikker siste slurk er vinneren, og personen som drakk før denne er den store taperen. Taperen må da i neste rundt helle to øl i kaggen, mens vinneren slipper å helle oppi noen. Spillet startes da igjen på ny runde. Jo større kaggen er, jo vanskeligere er det å beregne hvor mye som er igjen – og da blir det morsomt!

Jeg har aldri

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Alkohol

Regler:

En deltager kommer med en påstand som starter med “Jeg har aldri”. Og om du da har gjort det som blir sagt i påstanden må du drikke. Dette kan være en fin måte å finne skulte hemmeligheter blant dine venner