Bøhrst!

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Forsamlingen sitter i en sirkel og teller oppover!
Hver gang tall i 7-gangen eller tall som inneholder 7 kommer, skal det sies bøhrst! Rekkefølgen snus da og, altså han som sier 6 sier etter bøhrst 8!
Ved feil må personen som sa feil drikke og forsamlingen begynner på nytt!
Hva og hvor mye drikke kan bestemmes av folket! Altså:
1, 2, 3, 4, 5, 6, bøhrst (snur), 8, 9, 10, 11, 12, 13, børhst (snur), 15, 16, bøhrst (snur), 18… o.s.v