Øl race

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Venner og øl (Eller annen alkohol holdig drikke…)

Regler:

Hver person starter med et glass øl, helst av det billige slaget.

Dette spillet er meget lett. Alle spillere starter likt med å bøtte ned
glasset. For å signalisere at du er ferdig snur du glasset opp ned over
hodet.Når en spiller gjør dette, må alle de andre også gjøre det, uansett om de har igjen noe i glasset eller ikke.
Hint: Du kan snu glasset om du er ferdig eller ikke. Gjør bare alt gøyere!
PS: Denne leken kan medføre en liten vaskejobb.

Peanøtt race

Antall deltagere: 2+

Utsyr: Et glass med øl og en peanøtt

Regler:

Alle står rundt et bord med en peanøtt over glasset
Spillet: Alle spillerne slipper en peanøtt ned i glasset helt likt. Nøtten
vil synke ned til bunnen for så å stige opp veldig saaaaaaakte. Den
spilleren som har den peanøtten som er sist oppe, må bøtte ned glasset. Glasset fylles opp, og så er det bare å starte på nytt.

Tips: spill aldri dette spillet med mørkt øl som f.eks Guiness. Peanøtten vil aldri komme opp.