Historier

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Noe flyten

Regler:

Du forteller 2 historier, en av dem er sann, den andre er usann. De andre skal da gjette hvilke som er sann. Gjetter de rett må du drikke, gjetter dem feil må de drikke.

Mitt skip et lastet med

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Den eldste begynner med et tilfeldig valgt ord. Eks: Mitt skip er lastet med Appelsin.
(alle ord skal sies i entall, for å unngå er-endinger) Personen til venstre skal fortsette med: Mitt skip er lastet med “et ord på n”. Sånn fortsetter leken. Begynner en person å stamme, bruker for langt tid å finne et ord, må han/hun drikke så mange slurker som det er personer igjen x 2 (eller 1, fastsettes ved begynnelsen). Dvs. 10 personer deltar. 5 har fullført oppgaven, og det er 4 igjen. ( – deg selv) skal han/hun drikke 8 slurker.
1 slurk = 1 svelg

Bussen

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Drikke og kortstokk

Regler:

Alle spiller blackjack!
Den som vinner kjører bussen, den som taper sitter på! Ved uavgjort bestemmes det med saks, stein, papir! Den som kjører legger opp 5 kort! Den som sitter på sier opp eller ned på kortene (Casino!!!), ryker du på kort nr 1 må du drikke 1 gang, og begynne på nytt, ryker du på nr 2 må du drikke 2 ganger og så begynne på nytt! Spillet er slutt når den som sitter på kommer igjennom alle kortene!
Klarer han alle kortene på 1. forsøk snus spillet og 1 kort legges til!
Altså han som kjørte sitter nå på med 6 kort! Hva og hvor mye som drikkes kan folket bestemme!