Ord som ikke er lov til å si

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

En starter med å bannlyse et ofte brukt ord i dagligtalen (f.eks. ja, nei, kanskje, alltid, osv..)
Samtalen går som vanlig, men blir ordet sagt må personen drikke 3 svelg.
Så velger denne personen ut enda et ord i tillegg til det første. Trikset er å lure en person ved å stille spørsmål du vet vedkommende kommer til å tabbe seg ut på. Utover i spillet blir det fler og fler ord man ikke kan si, og dermed vanskelig og å ikke tabbe seg ut. Underholdende og effektivt.