Ord som ikke er lov til å si

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

En starter med å bannlyse et ofte brukt ord i dagligtalen (f.eks. ja, nei, kanskje, alltid, osv..)
Samtalen går som vanlig, men blir ordet sagt må personen drikke 3 svelg.
Så velger denne personen ut enda et ord i tillegg til det første. Trikset er å lure en person ved å stille spørsmål du vet vedkommende kommer til å tabbe seg ut på. Utover i spillet blir det fler og fler ord man ikke kan si, og dermed vanskelig og å ikke tabbe seg ut. Underholdende og effektivt.

Mitt skip et lastet med

Antall deltagere: 3+

Utsyr: Valgfri drikke

Regler:

Den eldste begynner med et tilfeldig valgt ord. Eks: Mitt skip er lastet med Appelsin.
(alle ord skal sies i entall, for å unngå er-endinger) Personen til venstre skal fortsette med: Mitt skip er lastet med “et ord på n”. Sånn fortsetter leken. Begynner en person å stamme, bruker for langt tid å finne et ord, må han/hun drikke så mange slurker som det er personer igjen x 2 (eller 1, fastsettes ved begynnelsen). Dvs. 10 personer deltar. 5 har fullført oppgaven, og det er 4 igjen. ( – deg selv) skal han/hun drikke 8 slurker.
1 slurk = 1 svelg