Peanøtt race

Antall deltagere: 2+

Utsyr: Et glass med øl og en peanøtt

Regler:

Alle står rundt et bord med en peanøtt over glasset
Spillet: Alle spillerne slipper en peanøtt ned i glasset helt likt. Nøtten
vil synke ned til bunnen for så å stige opp veldig saaaaaaakte. Den
spilleren som har den peanøtten som er sist oppe, må bøtte ned glasset. Glasset fylles opp, og så er det bare å starte på nytt.

Tips: spill aldri dette spillet med mørkt øl som f.eks Guiness. Peanøtten vil aldri komme opp.